ВА̀РДИЩЕ

ВА̀РДИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Място, което се варди, пази, брани. Научила се Марийка / често за вода да оди / на войводското кладенче, / на хайдушкото вардище. Нар. пес., СбВСт, 141.

Списък на думите по буква