ВАРДИЯ̀НИН

ВАРДИЯ̀НИН, мн. вардия̀ни, м. Диал. Човек, който пази, охранява някого, нещо.; пазач, вардиян, вардач, вардар, вардарин. Конакът беше готов и Синап влезе в него, настани се и се огради с вардияни. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 211. Попитах какви хора са настанени в другите килии на това отделение. — Всички са македонствуващи — отговори с охота моят вардиянин. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 209-210.

Списък на думите по буква