ВАРЀЛ

ВАРЀЛ м. 1. Голям метален цилиндричен съд с две дъна, който е предназначен за бензин, растителни масла и др. Най-после съвсем загубих пътя и колата хлътна в един задънен ъгъл сред купища варели и ръждиви железа. Б. Райнов, ЧЪ, 129. Две талиги, натоварени със сребърни варели, карат газ за вършачките в Николаево. А. Каралийчев, НЗ, 197. Една нощ неизвестни лица влезли в склада на рафинерията на Замфир Петров и бяха пробили голям брой варели, пълни с растителни масла. Д. Ангелов, ЖС, 263. Напълни един варел с бензин.

2. Количеството течност, която се вмества, съдържа в такъв съд. Изразходва варел бензин. △ Цял варел с олио се разля.

3. Диал. Бъчва, буре. С кад купиш гроздето, дорде се стъпче и да влезе у варела, наполовина вода зема. Ил. Блъсков, ПБ, 79. Тръгнал е Стоян да иде, .. / да купи вино, ракия, / варели да си допълни. Нар. пес., СбВСт, 448.

4. Диал. Количеството течност, която се вмества, съдържа в такъв съд. Изпиха един варел вино. △ Варел ракия щеше да е достатъчно за празника.

— От ит. barella през гр. βαρέλι.

Списък на думите по буква