ВАРЀЛЕН

ВАРЀЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни и -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до варел. Отоплението в помещенията се поддържа с големи варелни печки. ВН, 1958, бр. 1998, 2.

Като отворихме оная врата на бараката и като ни лъхна оня топъл и галещ въздух — ела, та гледай! Печката, голяма и варелена. Ст, 1964, бр. 938, 2.

Списък на думите по буква