ВАРЀЛЧЕ

ВАРЀЛЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от варел. В готварницата цели мисирки, прасчета зачервени чакат за гладници сватбари, чакат и няколко пълни варелчета с вино, кога щат да се опростят със своите грездеи. Лил., 1884, кн. 7, 15.

Списък на думите по буква