ВА̀РЕН

ВА̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни и (диал.) -а, -о, мн.-и, прил. 1. Който съдържа вар. Всяка сутрин французите боядисваха асфалта по цялото му протежение с варно мляко, за да може сутринта да се открият подозрителни дири или маскираните места на заложените мини. Ал. Гетман, ВС, 177. Употребяваните сега ленено масло, ва̀рена вода и други средства не можеха да предпазят да не се всмукнат в кръвта отровите, образуващи се при изгарянето на тъканите. ПН, 1932, кн. 3, 48. Остана Донка във село / ва̀рена къща да маже. Нар. пес., СбВСт, 852. Де седи Цено чорбаджи, / де седи, де му ѝ къщата ..:/ — Търговче кално и мокро, / да фанеш късна уличка, / в уличка чушма ва̀рена, / ва̀рена, варакосана. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 210. Варна каша.

2. В който се произвежда или съхранява вар. Варна пещ. Варна яма.

ВАРЀН

ВАРЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от варя като прил. 1. Който е сготвен, приготвен чрез варене. На трапезата се появиха варени кокошки, яйца, добруджанска баница. А. Каралийчев, С, 68. Гробовете са застлани с хубави черги, върху които има всичко, каквото може да се намери в село за храна: хлябове .., ракия, орехи, варено жито. Ив. Хаджийски, БДНН I, 45. Варено месо. Варени картофи. Варен боб. Варена царевица. Варени билки.

2. Като същ. варено ср. Вид ястие, приготвено чрез варене от телешко, говеждо или агнешко месо обикн. със зарзават. Рада иска варено, а булката печено, пък ний с дяда каквото намерим. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 95. Телешко варено.

Кален и варен; варен-кален. Диал. Който е много опитен, умее да се справя с трудности, да ги преодолява. "Най-после, генерал, вашето име — Каулбарс — май не прилича на славянско, казват, че сте били кален и варен немец, а немците, както казва вашият Катков, са заклети врагове на славянството." С. Радев, ССБ II, 364. Тримата другари на Стояна, от които двамата варени-калени бунтовници, не знаели що да отговорят на Стояна млекаря. З. Стоянов, ХБ, 396. Ни варен, ни печен. Разг. Никакъв. Почервенявам / почервенея (зачервявам се / зачервя се, изчервявам се / изчервя се) като <варен> рак. Разг. Почервенявам много, силно, обикн. от смущение, срам, вълнение. Славян Дойков .. неусетно наклони чашата с вино, която беше взел в ръка, и няколко капки вино опръскаха лачените обуща на царя. Правителственият депутат се изчерви като варен рак. Д. Ангелов, ЖС, 204. Смея се (хиля се) като <варена> пача. Разг. Смея се, хиля се глупаво, безсмислено. — Аз му говоря сериозно, а той се хили като варена пача!... Пфю! К. Калчев, ЖП, 103. — Тебе лъжа, братко, мене истина — гласуваха за него, избраха го... питам ги защо направиха така, а те, мошениците, ме гледат в очите и се хилят като варени пачи. Г. Караславов, Избр. съч. II, 167-168. Червен като <варен> рак. Разг. За цвета на лицето на човек, който е силно смутен, засрамен, развълнуван и под. — много, силно червен. Разобличен в лъжа, той напусна събранието червен като варен рак.

Списък на думите по буква