ВАРИА̀НТЕН

ВАРИА̀НТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Прил. от вариант. За правилното разрешаване на някои по-трудни проблеми проектантите могат да предложат две или повече вариантни решения с необходимите обосновки към тях. Т. Горанов и др., ПА, 95. Вариантни разработки.

Списък на думите по буква