ВАРИА̀НТНОСТ

ВАРИА̀НТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от вариантен. Такова типизиране [на цели сгради] е антиархитектурно, особено когато се касае за многократно повторение на една и съща сграда в малък район, в един и същ комплекс, без вариантност, с механично редуване. А. Дамянов, ЖС, 221.

Списък на думите по буква