ВАРИАЦИО̀НЕН

ВАРИАЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни. Книж. Прил. от вариация. Вариационна форма.

Списък на думите по буква