ВАРИВЦЀ

ВАРИВЦЀ, мн. -а̀, ср. Диал. 1. Умал. от вариво. Старо гърненце, по-сладко варивце. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 132.

2. Малко количество вариво (Н. Геров, РБЯ).

— Друга форма: варѝлце.

Списък на думите по буква