ВАРИЕТЀ

ВАРИЕТЀ, мн. -та, ср. Увеселително заведение, в което се изнася лека, разнообразна програма. Бродуей е най-голямата артерия на Ню Йорк .. Тук са кината, вариететата, тук наблизо е Метрополитен опера, тук бушува поток от пешеходци. Г. Белев, КВА, 141. Зина работеше вечер до късно като келнерка във вариетето "Пти шан". Д. Калфов, Избр. разк., 301. В хотела живееха също и много артисти от близките театри и вариетета. Ал. Ббабек, МЕ, 187.

— От фр. variété 'разнообразие'.

Списък на думите по буква