ВАРИКЛЀЧКА

ВАРИКЛЀЧКА м. и ж. Разг. Пренебр. Вариклечко. Когато най-после умря, не остави на слабий си син друго, освен къщи, готови да паднат, няколко дрехи ветхи и имя унизително — вариклечка. С. Радулов, НД (превод), 45-46.

Списък на думите по буква