ВАРИКЛЀЧКОВСКИ

ВАРИКЛЀЧКОВСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Разг. Пренебр. Който е присъщ на вариклечко. Именно, се е срамял от циганията си, като се е тъпкал в трети клас при такива големи командировъчни пари... Ах, вариклечковска българѝя! Ив. Вазов, Съч. ХХV, 179.

Списък на думите по буква