ВАРИКЛЀЧКОВЩИНА

ВАРИКЛЀЧКОВЩИНА ж. Разг. Пренебр. Качество или проява, присъщи на вариклечко.

Списък на думите по буква