ВАРИО̀ЛА

ВАРИО̀ЛА, мн. няма, ж. Мед. Вид тежка заразна болест, която се причинява от вирус и се характеризира с изрив по лицето и тялото, който оставя трайни следи, белези; едра шарка, сипаница. Бяхме инжектирани против вариола и холера, но нямахме инжекции против жълта треска. П. Вежинов, ДМ, 28. Нямаше повече от четиридесет и пет години. Небръснат, с белязано от вариола лице, сух, тънък. М. Грубешлиева, ПП, 114. Векове наред са шествували и са всявали ужас чумата, холерата, вариолата. НТМ, 1962, кн. 3, 32.

— Лат. variola от varius 'разноцветен, шарен'.

Списък на думите по буква