ВАРИОМЀТЪР

ВАРИОМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Техн. В авиацията — уред за измерване скоростта на изкачване и слизане на летателните апарати.

— От лат. varius 'различен' + гр. μέτρον 'метър'.

Списък на думите по буква