ВАРЍРАМ

ВАРЍРАМ, -аш, несв. и св., непрех. Обикн. за стойност, брой, количество и под. — движа се, изменям се в определени граници. Цифровите електронни сметачни машини са скъпи съоръжения, чиято стойност варира от десетки и стотици хиляди до милиони нови лева. НТМ, 1962, кн. 4, 2. Горилата живее обикновено на стада.. Броят на стадото варира от 4 до 30 индивида. Г. Марков, ЧМ, 27. За броя на българите в Цариград след тридесетте години на миналия век има много сведения, но нито едно от тях не е точно, не се основава на преброяване, на статистика. Сведенията варират от 15000 до 150000. Т. Жечев, БВ, 7.

— От нем. varieren или фр. varier.

Списък на думите по буква