ВАРЍРАЩ

ВАРЍРАЩ, -а, -о, мн. -и. Прич. сег. деят. от варирам като прил. Който варира, изменя се в определени граници. Вариращи стойности на температурата.

Списък на думите по буква