ВАРИЦЀЛА

ВАРИЦЀЛА, мн. няма, ж. Мед. Остра заразна болест, която се причинява от вирус и се характеризира с изрив от мехурчета по лицето и тялото, без да остават следи по кожата; лещенка. Нали ги виждам децата от детската градина, всичките изкараха по една, че и по две болести: и шарка, и заушка, и варицела. К. Калчев, СТ, 47.

— Лат. varicella.

Списък на думите по буква