ВА̀РИЦИ

ВА̀РИЦИ мн. Мед. Заболяване на периферните вени, главно на долните крайници, правото черво, семенния канал, дължащо се на вродена слабост на съдовите стени, при което се появяват удебеления, удължения, възли по тях; разширени вени.

— От лат. varices.

Списък на думите по буква