ВАРКА̀Р

ВАРКА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Остар. Човек, който кара варка, лодка; варкаджия, лодкар. Алфред дьо Нервал .. беше прибързал да замине с варкарите и като оставяше брега тогаз, .. той ми беше махнал с ръка. Ч, 1875, бр. 3, 134.

Списък на думите по буква