ВА̀РНЕНСКИ

ВА̀РНЕНСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от Варна. Къщата на Карагорови се намираше на стръмната улица към морето .. Отвън тя не се отличаваше от къщите на други варненски първенци, издигнати на същата улица. В. Геновска, СГ, 127. — Наедно служихме .. — первий набор, осма пехотна варненска дружина. Й. Йовков, ВАХ, 33. Ниско край морето зеленееха каретата на морската градина, обширна почти колкото варненската. Д. Добревски, БКН, 38. Варненско крайбрежие. Варненско пристанище.

Списък на думите по буква