ВАРО

ВАРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който съдържа вар, напр.: варопепелен, варопясъчен и др.

2. Който е свързан с добиване или обработка на вар, варова смес, напр.: варомешалка, варобъркачка и др.

Списък на думите по буква