ВА̀РОВ

ВА̀РОВ, -а, -о, мн. -и. Прил. от вар. Друго момче му наля [на зидаря] с лопата варов разтвор върху зида. Бл. Димитрова, ПКС, 140. Църквата при Ореховския манастир е притежавала хубави стенописи, но днес те са покрити с варова мазилка и не могат да се видят. Ст. Михайлов, БС, 209. Варов прах. Варова пещ. Варова шпакловка.

Варова селитра. Хим. Калциев нитрат, който се употребява като азотен тор.

Списък на думите по буква