ВАРОВЍТ

ВАРОВЍТ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е от варовик. Морските вълни прииждаха с бучене и се разбиваха върху ронливия варовит бряг. А. Каралийчев, НЗ, 97. Отляво и отдясно на главната улица се точеха ниски огради, направени от шуплести варовити камъни. А. Гуляшки, ЗР, 62. Зиме мъглите .. слизаха по улиците, за да оставят един-два сантиметра бяла лепкава кал, която лятно време се превръщаше във варовит прах. К. Константинов, ППГ, 314-315. Варовит терен.

2. Който съдържа варовик. Варовита вода.

Списък на думите по буква