ВАРОДОБЍВЕН

ВАРОДОБЍВЕН, -вна, -вно, мн. -вни. Прил. от вародобив. Вародобивно предприятие.

Списък на думите по буква