ВАРОМЕША̀ЛКА

ВАРОМЕША̀ЛКА ж. Варобъркачка.

Списък на думите по буква