ВАРО̀САН

ВАРО̀САН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от варосам като прил. За сграда, помещение — който е измазан с варов разтвор. Дворът беше чист и изметен. Точно насреща светеше на слънцето бяла варосана къщичка с позеленели от времето керемиди. П. Бобев, ГЮМ, 11. Вървяха покрай прясно варосани огради. В. Пламенов, ПА, 65. От пруста се влиза в къщето.. Дървен под, варосани бели стени, таван от греди, наковани с букови шинци, тесни прозорци. Ив. Коларов, Е, 48.

Списък на думите по буква