ВА̀РОШ

ВА̀РОШ м. 1. Остар. Градски квартали, които се намират извън крепостната стена на селище. Отдалеко още личеше как около крепостта минава двоен ров: един — веднага пред Видинския варош .. и друг — на час път от крепостта. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 85. От 10 април [1800 г.] цялото гражданство на Одрин било изведено да копае ровове извън крепостта, преди което били евакуирани всички предградия, т.е. варошът на Одрин. В. Мутафчиева, КВ, 208.

2. Диал. Останки от стар, укрепен град, станал център на нов град или на отделен квартал; вароша.

— От унг. varos 'град' през тур. varoş 'предградие'. — Друга форма: варо̀ш.

Списък на думите по буква