ВАРЪНДЖА̀

ВАРЪНДЖА̀ частица. Простонар. Дори, даже. Бунтовническите песни сега пеят варънджа и бабите. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 127.

— Тур. varınca.

Списък на думите по буква