ВАСА̀ЛЕН

ВАСА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Истор. Който се отнася до васал. От Тракия направиха Източна Румелия, уж автономна, ама я оставиха васална на султана. Д. Спространов, ОП, 91. Събрал беше Баязид не само анадолските си войски, но и западните .. — гърци, сърби и наши съотечественици .. И вървяха васалните войски, размесени между другите, през земи, които Амурат беше завоювал, и не срещаха отпор. Ем. Станев, А, 200. Шишман влязъл в преговори с турците, потвърдил наново васалните си отношения спрямо султана и обещал да плаща редовно васалния данък. Ист. Х и ХI кл, 1965, 88. Ристич са бил приел на аудиенция от султана, което било знак на приятелски отношения между господаря и васалния княз. З. Стоянов, ЗБВ I, 176. Васално княжество. Васална държава. Васална зависимост.

Списък на думите по буква