ВАСА̀ЛНОСТ

ВАСА̀ЛНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Истор. Рядко. Отвл. същ. от васален; зависимост, подчиненост. България била самостоятелна държава, която не може вече да живее под опекунството на когото и да е било, нито под никаква дипломатическа васалност. Пл, 1934, бр. 1554, 3. Германското правителство се съгласи да приеме пратениците, но един по един, а не заедно, защото в противен случай щяло да стане нужда предвид на васалността на княжеството да ги представи турският посланик. С. Радев, ССБ II, 518.

Списък на думите по буква