ВАСА̀ЛСТВО

ВАСА̀ЛСТВО ср. Истор. Васалитет (в 1 знач.). Те [някои големи феодали] воювали със съседните държави, .. поставяли се под васалството на чужди владетели, обединявали се с враговете на Търновския цар. Ист. Х и ХI кл, 80.

Списък на думите по буква