ВАСЍЯ

ВАСЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Остар. и диал. Настойник, опекун на малолетен или непълнолетен; отчув. Кога умре някой и останат децата му малки сирачета, тогава се нарежда от общината един настойник от ближните роднини .. Него наричат настойник, васия. С. Бобчев, Н, 1883-1884, кн. 3-4, 363. Ако онези, които съдружествено притежават земи .. са несъвършенолетни, тогази онези земи, които идат за подяла, .. поделят са чрез техните настойници (васии). ДЗОИ II, 12.

— От араб. през тур. vasi.

Списък на думите по буква