ВАТ

ВАТ, ва̀тът, ва̀та, мн. ва̀тове, след числ. ва̀та, м. Физ. Единица за измерване на електрическа или механическа мощност, равна на работа един джаул за една секунда. Електрическа крушка с мощност 100 вата.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква