ВА̀ТА

ВА̀ТА ж. 1. Леко сплъстен памук или дреб, който се употребява за подплънка на дрехи. Нейният съпруг — с възглавнички от вата върху раменете си, за да изглежда по-едър, се разхождаше около масата. А. Гуляшки, ЗР, 92. Обухме меки панталони, върху тях нахлузихме памуклийки, ватата им бе дебела може би два пръста. Й. Радичков, НД, 128. Шивашка вата.

2. Разш. Спец. Със съгл. опред. Пухкав леко сплъстен пласт от различни влакна (памучни, изкуствени, азбестови, стъклени и др.), който има разнообразно приложение. Меди‑

цинска вата. Стъклена вата. Азбестова вата.

3. Трикотажна тъкан, мъхеста откъм вътрешната страна.

— От нем. Watte.

Списък на думите по буква