ВА̀ТАЛ

ВА̀ТАЛ м. Техн. Основен механизъм на тъкачен стан, чрез който се извършва набиването на вътъка.

Списък на думите по буква