ВА̀ТАЛОВ

ВА̀ТАЛОВ, -а, -о, мн. -и. Техн. Прил. от ватал.

Списък на думите по буква