ВАТЕРКЛОЗЀТ

ВАТЕРКЛОЗЀТ м. Остар. Тоалетна с приспособление за механично измиване с течаща вода.

— От англ. water-closet.

Списък на думите по буква