ВА̀ТЕРЛИНИЯ

ВА̀ТЕРЛИНИЯ ж. Мор. Линията върху корпуса на кораб, до която стига водата. Накрая в залива влезе бял кораб, по-малък от другите, наклонен на левия си борд. Той плаваше, потънал над ватерлинията. ЛФ, 1958, бр. 11, 1. Върху бордовете на кораба, особено около ватерлинията, се виждат обраствания — зелени водорасли и белите черупки на рачета "морски патенца". Д. Богданов, ТА, 59.

— От хол. waterlijn.

Списък на думите по буква