ВА̀ТМАН

ВА̀ТМАН м. Водач на трамвайна кола. Ватманът постави в действие спирачките. П. Стъпов, ЧОТ, 10. Тя уплашено отскочи настрана. Ватманът продължаваше да звъни; още един миг и тя щеше да остане под колелата на трамвая. М. Грубешлиева, ПП, 134. Курсове за ватмани.

— Фр. wattman.

Списък на думите по буква