ВА̀ТМАНСКИ

ВА̀ТМАНСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който е на ватман или се отнася до ватман. Той е слаб, висок мъж. Преди е бил ватман в трамваите и още носи ватманския си шинел. Кр. Григоров, РД, 1950, бр. 298, 2. Ватманска кабина.

Списък на думите по буква