ВА̀ТМАНСТВО

ВА̀ТМАНСТВО, мн. няма, ср. Занятие, професия на ватман. — Бе, той.. в Париж трябва да е следвал ватманство. Аз и там такива не съм срещал. Ем. Манов, В, 25.

Списък на думите по буква