ВА̀ТМЕТРОВ

ВА̀ТМЕТРОВ, -а, -о, мн. -и. Физ. Прил. от ватметър; ватметричен. Ватметров метод.

Списък на думите по буква