ВА̀ТМЕТЪР

ВА̀ТМЕТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Физ. Уред за измерване мощността на електрическия ток във ватове. Очите на всички бяха приковани към ватметъра. Стрелката на уреда почна да пълзи нагоре, броейки киловатите: десет... двайсет... трийсет. НТМ, 1967, кн. 10, 16. Ватметър за променлив ток. Ватметър за постоянен ток.

Списък на думите по буква