ВА̀ТСЕКУНДА

ВА̀ТСЕКУНДА ж. Физ. Единица за измерване на енергия или работа, която е равна на работата, извършена за една секунда от електрически ток с мощност един ват.

Списък на думите по буква