ВА̀ТЧАС

ВА̀ТЧАС, мн. -ове, след числ. -а, м. Физ. Извънсистемна единица мярка за измерване на количеството енергия или работа, която е равна на работата, извършена за един час от електрически ток с мощност един ват.

Списък на думите по буква