ВА̀ФЛЕН

ВА̀ФЛЕН, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е от, на вафла. Тоя нов свят беше в електрическото осветление .., в кръглите тънки, невиждани дотогава вафлени пити — червени и жълтеникави, — които продавачите-албанци носеха върху табли на главите си и които имаха особен, тънък, премаля‑

ващ вкус на препечена халва. К. Константинов, ППГ, 87. Вафлени фунийки. Вафлени чаши.

2. Който е свързан с производството на вафли. Вафлен цех. Вафлено отделение.

Списък на думите по буква