ВА̀ФЛИЧКА

ВА̀ФЛИЧКА ж. Умал. от вафла.

Списък на думите по буква