ВА̀ХТА

ВА̀ХТА ж. Мор. 1. Дежурство на командния мостик и в машинното отделение на кораб. На кърмата на "Надежда" допушваха цигарите си моряците, които постъпваха на вахта при машините и в котлярното отделение. Д. Добревски, БКН, 20. Орхидеев току-що бе завършил вахтата си и сега дежурни бяха старши помощникът .. и Балавачев. Н. Антонов, ВОМ, 64. Най-здравите и издръжливите на морската болест застанаха на безсменна вахта и съзнавайки голямата си отговорност, с всички сили се бореха за хода и курса на кораба. НА, 1958, бр. 3186, 2. Застъпвам на вахта.

2. Дежурна смяна на кораб. — Морска вахта! Постоянно наблюдение силата на вятъра, барометъра, облачността, вълнението и всяко изменение веднага да ми се докладва! Б. Трайков, ВО, 55.

— От хол. Wacht.

Списък на думите по буква